Εισιτήρια

Τιμές Εισιτηρίων

ΖΩΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ
Α ΖΩΝΗ 1,20 € 0,70 €
Β ΖΩΝΗ 1,60 € 0,90 €
Γ’ ΖΩΝΗ 2,10 € 1,10 €