Ισολογισμοί - Προσκλήσεις

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.Π. 20/04-04-2019

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ( 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.Π. 117/22-11-2018

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Αφορά επιλεγμένες εργασίες σε ακίνητο ιδιοκτησίας Αστικών ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Α.Π. 105/06-11-2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.Π. 95/11-10-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.Π. 87/16-08-2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.Π. 81/01-08-2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.Π. 26/10-04-2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.Π. 84/18-08-2016

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ( χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 )

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.Π. 38/08-04-2016
      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  Α.Π. 38/08-04-2016

 

Ισολογισμός  2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  Α.Π. 90 /29-5-2015

 

Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  Α.Π. 93/6-11-2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 39/23-5-2014

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Αστικό ΚΤΕΛ Χαλκίδας
  • Ισολογισμοί