Εισιτήρια

.

 ΖΩΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 
    Μαθητικά - Πολυτεκνοι   
   (σε ευρώ)  (σε ευρώ)  (σε ευρώ)
 A΄Ζώνη 1.20       0.60  0.90
 1-2 1-1 1-3
     
  1.70   0.80  1.30
B΄Ζώνη 2-2 2-1 2-3
       
  2.20  1.10  
 Γ΄Ζώνη  3-2  3-1  

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Αστικό ΚΤΕΛ Χαλκίδας
  • Ισολογισμοί