Δρομολόγια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε. στο πλαίσιο περιορισμού των άσκοπων μετακινήσεων, ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι τα δρομολόγια από 16/3/2020 και ώρα 15:00 μ.μ. θα εκτελούνται με βάση το πρόγραμμα Κυριακών και Αργιών.

Η ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε. παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα προβεί σε περαιτέρω ενέργειες εάν και όπου κριθεί απαραίτητο.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΛΕΥΚΑΝΤΙ 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ

ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΔΑ

ΑΠΟ ΒΑΣ.-ΛΕΥΚ.

  ΑΠΟ XΑΛΚΙΔΑ ΑΠΟ ΒΑΣ.-ΛΕΥΚ.   ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΔΑ

ΑΠΟ ΒΑΣ.-ΛΕΥΚ.

6.00 ΦΒΜ 6.30 Β   7.00 Λ 7.30 Λ   8.00 ΦΒ 8.25 Β
6.30 Λ 7.00 Λ   8.00 Λ 8.30 Λ   9.00 Λ 9.30 Λ
7.00 Λ 7.25 Λ   9.00 Λ 9.30 Λ   10.00 Λ 10.30 Λ
7.30 Λ 8.00 Λ   10.00 Λ 10.30 Λ   11.00 ΦΒ 11.25 Β
8.00 Β 8.35 Β   11.00 Λ 11.30 Λ   12.00 Λ 12.30 Λ
8.30 Λ 9.00 Λ   12.00 Λ 12.30 Λ   13.00 Λ 13.30 Λ
9.00 Β 9.35 Β   13.00 Λ 13.30 Λ   14.00 ΦΒ 14.25 Β
9.30 Λ 10.00 Λ   14.00 Λ 14.30 Λ   15.00 Λ 15.30 Λ
10.00 Β 10.35 Β   15.00 Λ 15.30 Λ   16.00 ΦΒ 16.25 Β
10.30 Λ 11.00 Λ   16.00 Λ 16.30 Λ   17.00 Λ 17.30 Λ
11.00 Β 11.35 Β   17.00 Λ 17.30 Λ   18.00 Λ 18.30 Λ
11.30 Λ 12.00 Λ   18.00 Λ 18.30 Λ   19.00 Λ 19.30 Λ
12.00 Β 12.35 Β   19.00 Λ 19.30 Λ   20.00 Λ 20.30 Λ
12.30 Λ 13.00 Λ   20.00 Λ 20.30 Λ   21.00 ΦΒ 21.25 Β
13.00 ΒΦΑ     21.00 ΦΒ 21.30 Β      
13.30 Λ 14.00 Λ            
14.00 Β 14.35 Β            
14.30 Λ 15.00 Λ            
15.00 Λ 15.30 Λ            
15.30 Λ 16.00 Λ            
16.00 Λ 16.30 Λ            
17.00 Λ 17.30 Λ            
18.00 Λ 18.30 Λ            
19.00 Λ 19.30 Λ            
20.00 Λ 20.30 Λ            
21.00 21.30 Λ            
22.00 ΦΒ 22.30 Β            

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΦΥΛΛΑ - ΑΦΡΑΤΙ - ΧΑΛΚΙΔΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ

ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΔΑ

ΑΠΟ ΦΥΛΛΑ

ΑΠΟ ΑΦΡΑΤΙ

  ΑΠΟ XΑΛΚΙΔΑ ΑΠΟ ΦΥΛΛΑ ΑΠΟ ΑΦΡΑΤΙ   ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΔΑ

ΦΥΛΛΑ

6.00 ΦΒΜ 6.20 8.45   7.15 ΦΑΧ 7.40 7.45   8.00 ΦΒ 8.15 Φ
7.15 Φ 7.45 9.45   8.15 ΦΑΧ 8.40 8.45   11.00 ΦΒ 11.15 Φ
8.15 ΦΑΧ 8.40 10.45   9.15 ΦΑΧ 9.40 9.45   14.00 ΦΒ 14.15 Φ
9.15 ΦΑΧ 9.40 11.45   10.15 ΦΑΧ 10.40 10.45   16.00 ΦΒ 16.15 Φ
10.15 ΦΑΧ 10.40 12.45   11.15 ΦΑΧ 11.40 11.45   21.00 ΦΒ 21.15 Φ
 11.15 ΦΑΧ 11.40 13.45   12.15 ΦΑΧ        12.40 12.45      
12.15 ΦΑΧ 12.40 14.45   13.15 ΦΑΧ 13.40 13.45       
13.15 ΦΑΧ 13.40 16.00   14.15 ΦΑΧ 14.40 14.45      
14.15 ΦΑΧ 14.40 17.00   16.00 ΦΑΧ 16.25 16.30      
15.30 ΦΑΧ 15.55 19.00   19.00 ΦΑΧ 19.25 19.30      
16.30 ΦΑΧ 16.55 20.00   21.00 ΦΒ 21.20        
18.30 ΦΑΧ 18.55                
19.30 ΦΑΧ 19.55                
20.50 ΦΑ                  
 22.00 ΦΒ 22.25                

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΜΠΟΥΡΤΖΙ 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ

ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΔΑ

ΑΠΟ ΜΠΟΥΡΤΖΙ

  ΑΠΟ XΑΛΚΙΔΑ ΑΠΟ ΜΠΟΥΡΤΖΙ      

6.00 ΦΒΜ

6.45

 

7.45

8.15

     

6.45 Μ

7.25

 

8.45

9.15

     

7.45 Μ

8.15

 

9.45

10.15

     

8.45 Μ

9.15

 

10.45

11.15

     

9.45 Μ

10.15

 

11.45

12.15

     

10.45 Μ

11.15

 

12.45

13.15

     

11.45 Μ

12.15

 

13.50

14.15

     

12.45 Μ

13.15

 

17.00

17.30

     

13.45 ΣΧ

             

14.45 Μ

15.15

           

15.45 Μ

16.15

           

17.45 Μ

18.15

           

19.45 Μ

20.15

           

20.45 Μ

21.10

           

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΔΟΥ - ΔΕΗ - ΑΦΡΑΤΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ

ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΔΑ

ΑΠΟ ΑΦΡΑΤΙ

  ΑΠΟ XΑΛΚΙΔΑ ΑΠΟ ΑΦΡΑΤΙ      

6.45

7.15   7.15 ΦΑΧ 7.45      
8.45 9.15   8.15 ΦΑΧ 8.45      
9.45 10.15   9.15 ΦΑΧ 9.45      
10.45 11.15   10.15 ΦΑΧ 10.45      
11.45 12.15   11.15 ΦΑΧ 11.45      
14.00 ΣΧ 14.30   12.15 ΦΑΧ 12.45      
      13.15 ΦΑΧ 13.45      
      14.15 ΦΑΧ 14.45      
      16.00 ΦΑΧ 16.30      
      19.00 ΦΑΧ 19.30      

 

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ - ΔΟΚΟ - ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ

ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΔΑ

ΑΠΟ ΔΟΚΟ

  ΑΠΟ XΑΛΚΙΔΑ ΑΠΟ ΔΟΚΟ      
6.45 ΔΝΚ 7.15   7.00 ΔΝΚ 7.25      
7.10 Δ 7.30   8.00 ΔΝΚ 8.25      
7.30 ΝΚ 7.55 ΝΚ   9.00 ΔΝΚ 9.25      
8.00 ΔΝΚ 8.25   10.00 ΔΝΚ 10.25      
9.00 ΔΝΚ 9.25   11.00 ΔΝΚ 11.25      
10.00 ΔΝΚ 10.25   12.00 ΔΝΚ 12.25      
11.00 ΔΝΚ 11.25   13.00 ΔΝΚ 13.25      
12.00 ΔΝΚ 12.25   14.00 ΔΝΚ 14.25      
13.00 ΔΝΚ 13.25   15.00 ΔΝΚ 15.25      
14.00 ΔΝΚ 14.20   18.00 ΔΝΚ 18.25      
15.00 ΔΝΚ 15.20            
17.00 ΔΝΚ 17.20            
20.00 ΔΝΚ 20.25            
21.00 Δ              

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΔΡΟΣΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ

ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΑΠΟ ΔΡΟΣΙΑ

  ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΠΟ ΔΡΟΣΙΑ      
7.30 ΔΚ 7.50   7.30 Δ 7.50      
8.15 Δ 8.35   8.15 Δ 8.35      
9.00 Δ 9.20   9.00 Δ 9.20      
10.30 Δ 10.50   10.30 Δ 10.50      
12.00 Δ 12.20   12.00 Δ 12.20      
13.00 ΚΔ 13.20   13.00 Δ 13.20      
14.00 ΚΔ 14.20   14.00 Δ 14.20      
15.00 Δ 15.20   15.30 Δ 15.50      
17.00 Δ 17.20   19.00 Δ 19.20      
19.00 Δ 19.20            
21.30 Δ 21.50            

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΡΦΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ

ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΔΑ

ΑΠΟ ΠΑΡ.-ΜΟΡ.

  ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡ.-ΜΟΡ.      
6.50 Μ 7.20 Μ   7.00 Μ 7.30      
8.20 Μ 8.50 Μ   8.20 Μ 8.50      
10.30 Μ 11.00 Μ   10.30 Μ 11.00      
12.00 Μ 12.30 Μ   12.00 Μ 12.30      
13.00 Π     13.00 Π        
14.30 Μ 15.00 Μ   14.30 Μ 15.00      
16.00 Μ 16.30 Μ   17.00 Μ 17.30      
19.00 Μ 19.30 Μ   21.00 Π        
21.00 Π              

ΝΟΜΑΡΧΙΑ - ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ

ΑΠΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

ΑΠΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

  ΑΠΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΠΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑ      
7.00 7.25   7.00 7.25      
8.00 8.25   8.00 8.25      
9.00 9.25   9.00 9.25      
10.00 10.25   10.00 10.25      
11.00 11.25   11.00 11.25      
12.00 12.25   12.00 12.25      
13.00 13.25   13.00 13.25      
14.00 14.25   14.00 14.25      
15.00 15.25            
16.00 16.25            
17.00 17.25            
18.00 18.25            
19.00 19.25            
20.00 20.25            

ΑΡΤΑΚΗ - ΒΑΤΩΝΤΑ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ

ΑΠΟ  ΣΤ. ΥΠΕΡ.

ΑΠΟ ΦΑΝ.-ΒΑΤ

  ΑΠΟ ΣΤ. ΥΠΕΡ. ΑΠΟ ΦΑΝ.-ΒΑΤ   ΑΠΟ  ΣΤ. ΥΠΕΡ. ΑΠΟ ΦΑΝ.-ΒΑΤ
6.00 Φ   6.30 Φ   7.00 Φ 7.30 Φ   8.00 Φ 8.30 Φ
6.20 Φ 6.50 Φ   7.30 Β 8.00 Β   9.00 Φ 9.30 Φ

6.40 Φ

7.10 Φ

  8.00 Φ 8.30 Φ   10.00 Φ 10.30 Φ
7.00 Φ 7.30 Φ   8.30 Φ 9.00 Φ   11.00 Φ 11.30 Φ
7.20 Β 7.50 Β   9.00 Β 9.30 Β   12.00 Φ 12.30 Φ
7.40 Φ

8.10 Φ

  9.30 Φ 10.00 Φ   13.00 Φ 13.30 Φ
8.00 Φ

8.30 Φ

  10.00 Φ 10.30 Φ   14.00 Φ 14.30 Φ
8.20 Φ 8.50 Φ   10.30 Φ 11.00 Φ   15.00 Φ 15.30 Φ
8.40 Φ 9.10 Φ   11.00 Β 11.30 Β   16.00 Φ 16.30 Φ
9.00 Β 9.30  Β   11.30 Φ 12.00 Φ   17.00 Φ 17.30 Φ
9.20 Φ 9.50 Φ   12.00 Φ 12.30 Φ   18.00 Φ 18.30 Φ
9.40 Φ 10.10 Φ   12.30 Β 13.00 Β   19.00 Φ 19.30 Φ
10.00 Φ 10.30 Φ   13.00 Φ 13.30 Φ   20.00 Φ 20.30 Φ
10.20 Φ 10.50 Φ   13.30 Φ 14.00 Φ   21.00 Φ 21.30 Φ
10.40 Φ 11.10 Φ   14.00 Β 14.30 Β      
11.00 Β 11.30 Β   14.30 Φ 15.00 Φ      
11.20 Φ 11.50 Φ   15.00 Φ 15.30 Φ      
11.40 Φ 12.10 Φ   15.30 Φ 16.00 Β      
12.00 Φ 12.30 Φ   16.00 Β 16.30 Φ      
12.20 Φ 12.50 Φ   16.30 Φ 17.00 Φ      
12.40 Β 13.10 Β   17.00 Φ 17.30 Φ      
13.00 Φ 13.30 Φ   17.30 Φ 18.00 Φ      
13.20 Β 13.50 Β   18.00 Φ 18.30 Φ      
13.40 Φ 14.10 Φ   18.30 Φ 19.00 Φ      
14.00 Β 14.30 Β   19.00 Β 19.30 Β      
14.20 Φ 14.50 Φ   19.30 Φ 20.00 Φ      
14.40 Φ 15.10 Φ   20.00 Φ 20.30 Φ      
15.00 Φ 15.30 Φ   20.30 Φ 21.00 Φ      
15.30 Φ 16.00 Φ   21.00 Φ 21.30 Φ      

16.00 Β

16.30 Β   21.30 Φ 22.00 Φ      
16.30 Φ 17.00 Φ            
17.00 Φ 17.30 Φ            

17.30 Φ

18.00 Φ            
18.00 Φ 18.30 Φ            
18.30 Φ 19.00 Φ            
19.00 Β 19.30 Β            
19.30 Φ 20.00 Φ            
20.00 Φ 20.30 Φ            
20.30 Φ 21.00 Φ            
21.00 Φ 21.30 Φ            
21.30 Φ 21.50 Φ            
22.00 Φ 22.20 Φ            

ΚΑΝΗΘΟΣ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ

ΑΠΟ  ΣΤ. ΥΠΕΡ.

ΑΠΟ ΚΑΝΗΘΟ

  ΑΠΟ ΣΤ. ΥΠΕΡ. ΑΠΟ ΚΑΝΗΘΟ   ΑΠΟ  ΣΤ. ΥΠΕΡ. ΑΠΟ ΚΑΝΗΘΟ
6.30 7.00   7.00 7.30      
7.00 7.30   7.30 8.00      
7.30 8.00   8.00 8.30      
8.00 8.30   8.30 9.00      
8.30 9.00   9.00 9.30      
9.00 9.30   9.30 10.00      
9.30 10.00   10.00 10.30      
10.00 10.30   10.30 11.00      
10.30 11.00   11.00 11.30      
11.00 11.30   11.30 12.00      
11.30 12.00   12.00 12.30      
12.00 12.30   12.30 13.00      
12.30 13.00   13.00 13.30      
13.00 13.30   13.30 14.00      
13.30 14.00   14.00 14.30      
14.00 14.30   14.30 15.00      
14.30 15.00   15.00 15.30      
15.15 15.45   16.00 16.30      
15.45 16.15   17.00 17.30      
16.15 16.45   18.00 18.30      
16.45 17.15   19.00 19.30      
17.15 17.45   20.00 20.30      
17.45 18.15   21.00 21.30      
18.15 18.45            
18.45 19.15            
19.15 19.45            
19.45 20.15            
20.15 20.45            
20.45 21.15            
21.15 21.40            
21.40              
               
               

ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ

ΑΠΟ  ΧΑΛΚΙΔΑ

ΑΠΟ ΧΑΡΑΥΓΗ

  ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΠΟ ΧΑΡΑΥΓΗ   ΑΠΟ  ΧΑΛΚΙΔΑ. ΑΠΟ ΧΑΡΑΥΓΗ
7.10 7.35            
10.45 11.10            
13.30 13.50            
16.30 16.50            
               

 

end faq

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Αστικό ΚΤΕΛ Χαλκίδας
  • Ισολογισμοί