Διαφήμιση

.

Εξωτερική Διαφίμιση         1 μήνας       1 μήνας    1 μήνας      1 μήνας     1 μήνας  1 μήνας 
300 300 € 300 € 300 € 300 € 300 €
Ζώνη Ζώνη Ζώνη Ζώνη Ζώνη Ζώνη

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Αστικό ΚΤΕΛ Χαλκίδας
  • Ισολογισμοί